Veganské hody?

Veganské hody v Bratislavě, 2013

Veganské hody vychází z myšlenky propagace veganského způsobu stravování, zdravého životního stylu, práv zvířat a ochrany životního prostředí. Probíhají formou setkání, na kterém jsou návštěvníkům nabízeny k ochutnání rozmanité veganské pokrmy. Do Veganských hodů se může zapojit každý – stačí uvařit své oblíbené veganské jídlo (ať už slané nebo sladké) a přinést ho po domluvě na toto setkání.

V Brně proběhly Veganské hody v tomto rozsahu poprvé na jaře roku 2015 a byly inspirovány podobnými či stejnými akcemi, které probíhají již několik let v Bratislavě, Praze nebo Jihlavě.

Veganské hody jsou nekomerční aktivitou, snažíme se ukázat, že veganství není jenom zábavkou pro bohaté. Umožňují-li to podmínky, snažíme se aby bylo vstupné na naše akce zdarma nebo za symbolický příspěvek, vítáni jsou všichni, kteří se zajímají o tento způsob stravování a životní styl. Na akci rádi přivítáme zkušené vegany a veganky stejně jako naprosté začátečníky či laiky, kteří se přijdou podívat pouze ze zvědavosti.

Součástí Veganských hodů bývají i workshopy, ukázky vaření veganských pokrmů, přednášky nebo promítání.

Co je veganství?

Veganství je druh stravování, filozofie a životní styl, spočívající v odmítnutí konzumace živočišných produktů.

Veganská strava neobsahuje žádné maso, mléčné výrobky, vejce, med, ani emulgátory živočišného původu. Veganství je zároveň filozofií, která odmítá vnímat zvířata jako zboží a s tím spojené životní podmínky hospodářských zvířat.

Ačkoli motivace jednotlivých veganů k přijetí tohoto způsobu stravování jsou různé, nejčastějším důvodem je uvědomění si utrpení zvířat spojené s produkcí živočišných potravin v průmyslových velkochovech či při rybolovu. Mnoho veganů odmítá jakékoli využívání a zabíjení zvířat pro potravu, a to především s argumentem, že konzumace živočišných produktů již v dnešní době vůbec není nutná.

Kromě etických důvodů však pro veganství existují i důvody zdravotní. Vyvážená veganská strava má mnoho zdravotních výhod, snížené riziko srdečně-cévních onemocnění, vysoké hladiny cholesterolu, cukrovky, rakoviny nebo osteoporózy.

Veganské stravování je v neposlední řadě i alternativou vůči současnému ničení životního prostředí. Rostoucí konzumace masa a živočišných produktů způsobuje rostoucí potřebu hospodářské půdy, díky čemuž dochází k masivnímu kácení lesů a pralesů a zvýšené produkci CO₂. I podle zprávy OSN bude při současném tempu růstu populace nevyhnutelné, aby lidstvo upustilo od vysokého podílu masité stravy ve svém jídelníčku. Veganství je v tomto případě tou nejohleduplnější alternativou.